EL 22
|
RA
Överföringsutrustningar
Generation 
EL 22

TFC.383Överföringsutrustningar

RA

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan