EL 22

TFC.223Nätaggregat

AMA

Nätaggregat ska ha anpassad spänning och effekt för drift... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange vilka förstärkare som ska matas från... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan