EL 22
|
AMA RA
Apparater i kabel-tv-system
Generation 
EL 22

TFC.22Apparater i kabel-tv-system

AMA

Kabel-tv-utrustning av typ förstärkare och liknande ska ha... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Fordringar på apparater och don finns i

  • SS-EN 50083-2
  • SS-EN...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • åskskydd:

    (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan