EL 22

TEB.73Handenheter

AMA

Handenhet (bärbar överfallslarmknapp) ska innehålla

  • enhet...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan