EL 22
|
AMA RA
Mottagare
Generation 
EL 22

TEB.712Mottagare

AMA

Mottagare ska vara försedd med anordning för mottagning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om mottagare även ska vara utförd med sändare för att... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan