EL 22

TEB.5162Förvaringsfack för personsökare

AMA

Förvaringsfack för personsökare ska vara anpassat till den typ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Fack placeras lämpligen vid utgångsdörr.

Ange

  • om namn-...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan