EL 22

TEB.5161Mottagare

AMA

Personsökare ska innehålla

  • enhet för...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange antal personsökare och antal reserver som ska användas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan