EL 22

TEB.515Kodgivare

AMA

Kodgivare ska vara försedd med

  • anordning för omformning...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Kodgivare förekommer som enskild enhet, enhet hopbyggd... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sladd:

    en flexibel kabel med ett begränsat antal ledare och liten ledararea (SS 4364000)

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan