EL 22
|
AMA RA
Sändare
Generation 
EL 22

TEB.512Sändare

AMA

Sändare ska vara försedd med anordning för sändning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Tillstånd för innehav och användning av sändare måste... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan