EL 22
|
AMA RA
Manöverapparater
Generation 
EL 22

TEB.511Manöverapparater

RA

Ange

  • antal sökmöjligheter
  • talkommunikationsmöjligheter
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan