EL 22
|
AMA RA
Telefonmarkeringsdon
Generation 
EL 22

TEB.117Telefonmarkeringsdon

AMA

Telefonmarkeringsdon ska ha manöverdon för tändning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om markeringsdon ska vara utfört för separat montering... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan