EL 22
|
AMA RA
Manöverapparater i upptagen- och vänta-signalsystem
Generation 
EL 22

TEB.115Manöverapparater i upptagen- och vänta-signalsystem

RA

Ange

  • krav på ljudstyrka
  • hur manöverapparat ska anslutas
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan