EL 22
|
AMA RA
Tryckknappar
Generation 
EL 22

TEB.111Tryckknappar

AMA

Tryckknapp för signalgivning ska ha manöverdon för avgivning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om tryckknapp ska placeras på annan höjd än vad... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan