EL 22
|
AMA RA
Elslutbleck för fallås
Generation 
EL 22

TBC.141Elslutbleck för fallås

AMA

Impulsslutbleck ska vara utfört så att låsmekanismen frigörs... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • arbetsströmsslutbleck:

    elektriskt slutbleck som antingen är öppet eller spärrat vid strömgenomfluten magnetspole

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • impulsslutbleck:

    slutbleck som öppnas med strömimpuls och spärras mekaniskt då dörr stängts

Till toppen av sidan