EL 22

TBB.71Linjedetektorer

RA

Ange

  • om linjedetektor ska vara flerstrålig
  • obruten...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan