EL 22
|
AMA RA
Magnetkontakter
Generation 
EL 22

TBB.2413Magnetkontakter

AMA

Magnetkontakt ska innehålla manöverdon som träder i funktion... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

  • magnetkontakt ska vara utanpåliggande eller...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan