EL 22
|
AMA
Värmedetektorprovare
Generation 
EL 22

TBB.1512Värmedetektorprovare

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan