EL 22
|
AMA RA
Detektorer
Generation 
EL 22

TBB.115Detektorer

AMA

Dold detektor ska placeras så att den är lätt åtkomlig... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Linjerökdetektorer kan i vissa fall användas som komplement... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • inspektion:

    undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan