EL 22
|
AMA RA
APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM
Generation 
EL 22

TAPPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

AMA

Apparat ska väljas så att den är tillräckligt okänslig ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i klartext, eller genom hänvisning till standard, krav ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elmateriel:

    materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål (SS 4364000)

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan