EL 22
|
AMA RA
OISOLERADE LEDARE I FÖRDELNINGSSYSTEM FÖR ELKRAFT
Generation 
EL 22

SSCOISOLERADE LEDARE I FÖRDELNINGSSYSTEM FÖR ELKRAFT

AMA

Montering av oisolerade ledare

Ledare ska monteras så att... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • dimension
 • material, till exempel koppar,...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan