EL 22
|
RA MER
FRILEDNINGAR
Generation 
EL 22

SSBFRILEDNINGAR

MER

Komplettering av mätregel

Längd som mäts är längd av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan