EL 22
|
AMA RA
ANORDNINGAR FÖR SKYDD MOT STATISK ELEKTRICITET
Generation 
EL 22

SRGANORDNINGAR FÖR SKYDD MOT STATISK ELEKTRICITET

AMA

Avledning

Halvledande golv för avledning av statisk... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

Till toppen av sidan