EL 22

SRGANORDNINGAR FÖR SKYDD MOT STATISK ELEKTRICITET

AMA

Avledning

Halvledande golv för avledning av statisk... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

Till toppen av sidan