EL 22
|
AMA RA
Fästdon för ledare m m i åskskyddssystem
Generation 
EL 22

SRF.1Fästdon för ledare m m i åskskyddssystem

AMA

Fastsättning av blixt- och anslutningsledare ska utföras med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av fästdon
  • ändamål, till exempel...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

Till toppen av sidan