EL 22

SREANSLUTNINGSLEDARE FÖR AVLEDARE

AMA

Inkommande oskyddad ledare ska, vid parallell förläggning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • luftledning:

    ledare eller kabel som är förlagd ovan mark på stolpar eller andra stöd (SS 4364000) Sammanfattande benämning för friledning, hängkabelledning och hängspiralkabelledning.

  • åskskydd:

    (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan