EL 22
|
AMA RA
Ledare för avledare i telesystem
Generation 
EL 22

SRE.2Ledare för avledare i telesystem

AMA

Utjämningsledare mellan överspänningsskyddets jordsida... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta

  • att utjämningsledaren ska vara så kort som möjligt
  • krav...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • luftledning:

    ledare eller kabel som är förlagd ovan mark på stolpar eller andra stöd (SS 4364000) Sammanfattande benämning för friledning, hängkabelledning och hängspiralkabelledning.

Till toppen av sidan