EL 22

SRE.11Ledare för avledare i lågspänningssystem

AMA

Anslutningsledare ska vara isolerad och ha en area... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Skydd för inkommande ledningar bör monteras där... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • åskskyddssystem:

    det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan