EL 22
|
RA
Funktionsutjämningsledare
Generation 
EL 22

SRD.133Funktionsutjämningsledare

Begreppsbestämningar

  • funktionsutjämningsledare:

    ledare som är avsedd för potentialutjämning för funktionsändamål (SS 4364000)

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan