EL 22

SRD.131Skyddsutjämningsledare

Begreppsbestämningar

  • servis:

    sammanfattande benämning på servisledning och servissäkring samt i förekommande fall lastbrytare eller effektbrytare och eventuell servisinföring (SS 4370102)

  • skyddsutjämningsledare:

    skyddsledare som är avsedd för potentialutjämning för skyddsändamål (SS 4364000)

Till toppen av sidan