EL 22

SRD.12Jordledare i ställverks- och transformatorrum

AMA

Blank jordledare ska förläggas så att den är överskådlig,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att det är lämpligt att lägga skilda jordledare till... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställverk:

    (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan