EL 22
|
RA
Jordledare och potentialutjämningsledare i elkraftsystem
Generation 
EL 22

SRD.1Jordledare och potentialutjämningsledare i elkraftsystem

RA

Beakta SS 4362110 för jordning i ställverk med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställverk:

    (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan