EL 22
|
AMA RA
Takledare
Generation 
EL 22

SRC.112Takledare

AMA

Takledare ska monteras så att för blixtinslag utsatta... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • takledare:

    blixtledare som anbringas på tak eller liknande, avsedd att utgöra uppfångare för blixtströmmen och att avleda strömmen till jord via nedledare

Till toppen av sidan