EL 22

SRC.11Uppfångare och takledare

Begreppsbestämningar

  • takledare:

    blixtledare som anbringas på tak eller liknande, avsedd att utgöra uppfångare för blixtströmmen och att avleda strömmen till jord via nedledare

  • uppfångare:

    i åskskyddsanläggning ingående ledare avsedd att utgöra fotpunkt för blixtkanalen

Till toppen av sidan