EL 22
|
RA
JORDELEKTRODER OCH JORDTAGSLEDARE
Generation 
EL 22

SRBJORDELEKTRODER OCH JORDTAGSLEDARE

RA

System med jordelektroder kan bestå av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • jordelektrod:

  ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

 • jordtagsledare:

  en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

 • åskskydd:

  (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

 • åskskyddssystem:

  det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

Till toppen av sidan