EL 22

SRB.23Jordtagsledare i åskskyddssystem

AMA

Jordtagsledare i mark ska förläggas på ett djup av minst... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordtagsledare:

    en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

  • åskskyddssystem:

    det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

Till toppen av sidan