EL 22

SRB.22Jordtagsledare i system med skilda jordningar

AMA

Jordtagsledare ska utföras isolerade från varandra. Ledare... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

System med skilda jordningar bör endast tillgripas i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordtagsledare:

    en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

Till toppen av sidan