EL 22
|
AMA RA
Jordtagsledare i systemjordning
Generation 
EL 22

SRB.21Jordtagsledare i systemjordning

RA

Samråd med nätägare beträffande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordtagsledare:

    en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

  • kopplingsutrustning:

    kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

Till toppen av sidan