EL 22

SRB.2Jordtagsledare

AMA

Där jordtagsledare kan bli utsatt för yttre påverkan ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Det är viktigt att förhindra korrosion i skarvar, avgreningar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordtagsledare:

    en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av jordelektroder (SS 4364000)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan