EL 22
|
AMA RA
Ytjordelektroder
Generation 
EL 22

SRB.11Ytjordelektroder

RA

Samråd med berörd projektör om förläggning och ange... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordelektrod:

    ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

Till toppen av sidan