EL 22

SRB.1Jordelektroder

AMA

Förzinkning ska vara utförd enligt LDV.11, minimikrav... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av jordelektrod
  • material i jordelektrod
  • om...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordelektrod:

    ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

  • nedledare:

    (i åskskyddssystem:) blixtledare som förbinder takledarsystem med jordtagssystem i ett åskskyddssystem

Till toppen av sidan