EL 22
|
AMA RA
Synkrongeneratorer
Generation 
EL 22

SQC.12Synkrongeneratorer

AMA

Generatorer för motordrivna generatoraggregat

Generator ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange kompletterande uppgifter, till exempel

  • uppgift om...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

  • märkeffekt:

    numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

Till toppen av sidan