EL 22
|
AMA RA MER
ROTERANDE ELMASKINER
Generation 
EL 22

SQROTERANDE ELMASKINER

AMA

Elmaskiner ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60034-1.

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta energieffektiviteten vid val av elmaskin och reglering... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • driftart:

    (i motordriftsystem:) en motors uteffekt som funktion av tiden Driftarter benämnda S1–S10 finns redovisade i SS-EN 60034-1.

  • vibrationsdämpare:

    elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan