EL 22

SPB.121Konvektorelement

AMA

Elkonvektorer i hygienrum, arkivlokaler, förskolor och... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges rumsvärmeapparater där... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

Till toppen av sidan