EL 22

SPB.112Elektriska takvärmepaneler

RA

Ange

  • om takvärmepanelen ska ha påmonterad eller...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elkopplare:

    apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

Till toppen av sidan