EL 22
|
AMA RA
Nödljusarmaturer med piktogram
Generation 
EL 22

SNF.2Nödljusarmaturer med piktogram

RA

Beakta SS-EN 1838 avseende storlek på armatur, läsavstånd ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • ljusarmatur:

    komplett utrustning (lamphållare, kupor, armar och dylikt) för en eller flera glödlampor, urladdningslampor eller andra ljuskällor (TNC 95)

Till toppen av sidan