EL 22
|
AMA RA
Uttagscentraler för laddning av eldrivna fordon
Generation 
EL 22

SMC.4Uttagscentraler för laddning av eldrivna fordon

AMA

Laddningsstation för elbil

Laddningsstation ska ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Laddningsstation för elbil

Ange typ av laddningsstation ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Redaktionens noteringar

Se artikeln

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

  • jordfelsbrytare:

    en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan