EL 22
|
AMA RA
ELUTTAG
Generation 
EL 22

SMBELUTTAG

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skärmade uttag

Ledaren till uttagets ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

 • ...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elinstallationsrör:

  elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • snabbkopplade installationssystem:

  system med förkontakterade kablar, block, boxar och adaptrar som kopplas ihop till en flexibel elanläggning

Till toppen av sidan