EL 22
|
AMA RA
Lamputtag
Generation 
EL 22

SMB.3Lamputtag

AMA

Lamputtag ska uppfylla fordringar enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontaktskensystem:

    elinstallationssystem utfört med skenor för anslutning, vanligen utan verktyg, av armaturer, kontorsmaskiner och liknande bruksföremål på olika ställen, som är bestämda enbart av skenans längd och placering Systemet omfattar bland annat kontaktskenor jämte tillhörande komponenter för anslutning av bruksföremålen till skenan.

Till toppen av sidan