EL 22
|
AMA
Vägguttag för industribruk e d, högst 50 V
Generation 
EL 22

SMB.122Vägguttag för industribruk e d, högst 50 V

AMA

Vägguttag med olika märkdata (märkspänning, märkström)... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkdata:

    alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

Till toppen av sidan