EL 22
|
AMA
Vägguttag för industribruk e d, över 50 V
Generation 
EL 22

SMB.121Vägguttag för industribruk e d, över 50 V

AMA

Varianter av viss uttagstyp med olika märkdata (spänning,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkdata:

    alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

Till toppen av sidan