EL 22
|
AMA RA
Vägguttag högst 16 A för allmänbruk
Generation 
EL 22

SMB.11Vägguttag högst 16 A för allmänbruk

AMA

Uttag ska vara utfört för 16 A, 250 V med skyddsjord.

Uttag... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ
  • utförande
  • material i hölje.

Ange om

  • uttag med...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.
Till toppen av sidan